ตัวแทนจำหน่าย Masterkool ทั้งปลีกและส่ง
รวดเร็ว ฉับไว ทันใจลูกค้า
โทร.081-636-6689


พัดลมไอน้ำ ICE ECO 24
จำหน่ายพัดลมไอน้ำ
สถานะ : มีสินค้า
ประเภท : สินค้าสำหรับขาย
ราคา : สอบถามราคา
UP DATE : 25 ส.ค. 2557
แนะนำให้เพื่อน • รายละเอียด

  คุณสมบัติ :
  1. ละอองน้ำเล็กสุด 8 ไมครอน
  2. ใช้งานได้ต่อเนื่อง 6-16 ชั่วโมง
  3. ลดอุณหภูมิได้จริง 5-10 องศา
  4. ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์
  5. ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Protective Ion เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
  6. ตัดการทำงานของระบบพ่นละอองน้ำเมื่อน้ำในถังหมด
  7. เคลื่อนย้ายสะดวก
  8. แสดงสถานะการทำงานด้วย LED

  รายละเอียด :

  มิติของตัวเครื่อง723x1922x619 mm
  มิติกล่องบรรจุหัวพัดลม770x770x520 mm
  มิติกล่องบรรจุฐานพัดลม645x565x675
  ขนาดใบพัด24 นิ้ว
  ระดับความเร็วพัดลม3 ระดับ
  ปริมาณลม6885 คิวบิกศ์ฟุตต่อนาที
  ระดับเสียง62 dB
  ระบบไฟฟ้า220-240 V 50 Hz
  กำลังไฟฟ้า286 W 1.91A
  ความสูง192 เซ็นติเมตร
  องศาการส่าย90 องศา
  การควบคุมการส่ายควบคุมด้วยระบบเฟือง
  การควบคุมความเร็วพัดลมควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ความเร็วของมอเตอร์จานหมุน4200 รอบต่อนาที
  ขนาดของละอองน้ำ8-18 ไมครอน
  ลดอุณหภูมิ5-15 องศาเซลเซียส
  ครอบคลุมพื้นที่40 ตารางเมตร
  ปริมาตรของถังน้ำ30 ลิตร
  ใช้งานต่อการเติมน้ำ6-16 ชั่วโมง
  ปรับปริมาณน้ำQC Pass
  แสดงผลด้วย LEDQC Pass
  เวลาในการพ่นละอองน้ำQC Pass
  ไอออนQC Pass
  ระบบเตือนและหยุดเมื่อน้ำหมดQC Pass

 • รายละเอียด :

  มิติของตัวเครื่อง 723x1922x619 mm
  มิติกล่องบรรจุหัวพัดลม 770x770x520 mm
  มิติกล่องบรรจุฐานพัดลม 645x565x675
  ขนาดใบพัด 24 นิ้ว
  ระดับความเร็วพัดลม 3 ระดับ
  ปริมาณลม 6885 คิวบิกศ์ฟุตต่อนาที
  ระดับเสียง 62 dB
  ระบบไฟฟ้า 220-240 V 50 Hz
  กำลังไฟฟ้า 286 W 1.91A
  ความสูง 192 เซ็นติเมตร
  องศาการส่าย 90 องศา
  การควบคุมการส่าย ควบคุมด้วยระบบเฟือง
  การควบคุมความเร็วพัดลม ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ความเร็วของมอเตอร์จานหมุน 4200 รอบต่อนาที
  ขนาดของละอองน้ำ 8-18 ไมครอน
  ลดอุณหภูมิ 5-15 องศาเซลเซียส
  ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางเมตร
  ปริมาตรของถังน้ำ 30 ลิตร
  ใช้งานต่อการเติมน้ำ 6-16 ชั่วโมง
  ปรับปริมาณน้ำ QC Pass
  แสดงผลด้วย LED QC Pass
  เวลาในการพ่นละอองน้ำ QC Pass
  ไอออน QC Pass
  ระบบเตือนและหยุดเมื่อน้ำหมด QC Pass • การไขการรับประกันและการบริการ

  1.ระยะเวลารับประกัน 1 ปี เริ่มต้นจากวันที่ซื้อสินค้า

  2.บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของโรงงานหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วน หรือเสียหายจากการใช้งานตามปกติ บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี

  3.บริษัทฯ มีบริการซ่อมฟรีทั้งค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่ ณ ศูนย์บริการเท่านั้นไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ กรณีมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ภายในเครื่องผิดปกติไปจากมาตรฐานเดิมหรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติจะต้องชำระค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่ตามปกติ

  4.ลูกค้าต้องแสดงใบรับประกันร่วมด้วยทุกครั้ง เมื่อมีการนำสินค้าเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการ

  5.การรับประกันนี้จะใช้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น


  ข้อกำหนด และเงื่อนไขการรับประกัน
  บริษัทมาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การรับประกันแก่ผู้ซื้อเครื่องทำความเย็นส่วนบุคคลเป็นระยะ เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ นี้ บริษัทจะซ่อม และเปลี่ยนชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย ทั้งนี้ การชำรุดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จะต้องเกิดจากความบกพร่องของวัสดุ หรือ ฝีมือแรงงานเท่านั้น ทั้งนี้ การรับประกันอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดต่างๆ
  ดังนี้
          1) บริษัท หรือผู้ให้บริการ/ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจะซ่อม/เปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกิดจากความชำรุด จากความบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมือแรงงานของผลิตภัณฑ์ข้างต้น

           2) มีเพียงบริษัท หรือผู้ให้บริการ/ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้นที่สามารถให้บริการ/ซ่อม หรือ ดำเนินการติดตั้ง/ติดตั้งผลิตภัณฑ์ข้างต้นอีกครั้งได้

           3) ไม่มีการรับประกันอกสถานที่ การรับประกันจะดำเนินการที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และสถานที่ที่ผู้แทน/ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ รวมถึงสาขาต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล การเดินทางไป และกลับและค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ซื้อมายังสถานที่รับบริการ เพื่อดำเนินการรับประกันสินค้าเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

           4) การรับประกันการบำรุงรักษานี้ใช้แทนเงื่อนไขโดยปริยาย และการรับประกันทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมาย และจำกัดเพียงการซ่อม หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนของส่วนต่างๆ ที่ชำรุด และไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ผลเสียหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่สืบเนื่อง หรือเป็นผลมาจากความบกพร่องต่างๆ นั้น นอกจากนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามการรับประกันจะไม่รวมถึงการชำระเงิน หรือการชดเชยที่เป็นตัวเงินในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อเป็นการทดแทนหรือการรับคืนผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่อง

           5) การรับประกันนี้ไม่รวมถึงส่วนประกอบที่สึกกร่อน พลาสติก และแก้วที่มีผลต่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์

           6) การรับประกันนี้ออกให้ภายใต้บังคับแห่งเขตอำนาจศาลยุติธรรมของประเทศไทย

           7) การรับประกันนี้ได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดของเหตุสุดวิสัย หากผลิตภัณฑ์ข้างต้นได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติใดๆ การรับประกันนี้จะไม่มีผลและเป็นโมฆะจำหน่ายพัดลมไอน้ำ.com@2014  Tel.081-636-6689

กรุงเทพมหานคร | กระบี่ | กาญจนบุรี | กาฬสินธุ์ | กำแพงเพชร | ขอนแก่น | จันทบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชลบุรี | ชัยนาท | ชัยภูมิ | ชุมพร | เชียงราย | เชียงใหม่ | ตรัง | ตราด | ตาก | นครนายก | นครปฐม | นครพนม | นครราชสีมา | นครศรีธรรมราช | นครสวรรค์ | นนทบุรี | นราธิวาส | น่าน | บุรีรัมย์ | ปทุมธานี | ประจวบคีรีขันธ์ | ปราจีนบุรี | ปัตตานี | พระนครศรีอยุธยา | พะเยา | พังงา | พัทลุง | พิจิตร | พิษณุโลก | เพชรบุรี | เพชรบูรณ์ | แพร่ | ภูเก็ต | มหาสารคาม | มุกดาหาร | แม่ฮ่องสอน | ยโสธร | ยะลา | ร้อยเอ็ด | ระนอง | ระยอง | ราชบุรี | ลพบุรี | ลำปาง | ลำพูน | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สงขลา | สตูล | สมุทรปราการ | สมุทรสงคราม | สมุทรสาคร | สระแก้ว | สระบุรี | สิงห์บุรี | สุโขทัย | สุพรรณบุรี | สุราษฎร์ธานี | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อ่างทอง | อำนาจเจริญ | อุดรธานี | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี | อุบลราชธานี |